Recollections


Muistikuvia paikasta, johon kaipaan takaisin. Saaresta, josta minulla on jäljellä vain nämä mustavalkoiset valokuvat.

Näyttelyn teokset ovat syntyneet halusta sukeltaa sisään valokuvaan, palata paikkaan ja aikaan, jossa kuvat on otettu. Kaiverran valokuvien pintaa raapekynällä, käyn läpi kallion muhkurat ja kolot, pinnat, joissa katseeni kulkee. Tavoittelen kuvissa olevaa maata, jahtaan sitä niin kuin vielä olisin siellä, jalkapohjat vasten auringon lämmittämää kalliota.

Teoskokonaisuuden lähtökohtana ovat kysymykset läsnäolosta, poissaolosta, muistamisesta ja valokuvan olemuksesta. Kallio, joka kuviin on tallentunut, on ollut ja on vieläkin, mielikuvissani, mutta samaan aikaan se ei ole enää se sama. Siitä on tullut kaksiulotteinen, mustavalkoinen pinta, kohinan sumentama. Kalliosta on tullut kuva.
Recollections of a place that I miss. From an island, that all I have left from are these black and white photographs.

Recollections is based on the desire to dive into a photograph, to return to the place and time the photographs were taken. I use a sharp metallic tool to scratch the surface of the photographs as I go through the different formations, all the surfaces which my eyes wander upon. I reach for the island and its ground in the photos, pursuing it as if I was still there, my feet against the rocks heated by the sun.

The body of work is based on questions of longing, remembering and the nature of a photograph. The rocks that were captured in the photos have been and still are in my recollections, but at the same time they are no longer the same. They have become two-dimensional, black and white surfaces, blurred by noise. The rocks have become images.1. Tracing, 2018
162 x 132 cm
Engraving on a pigment print2. Blinded by the white, 2019
270 x 180 cm
Engraving on a pigment print
3. Staying here, 2019
162 x 132 cm
Engraving on pigment print
4. Outlining an Islet, 2019
30 x 36 cm
Engraving on a pigment print
5. New grounds, 2019
41 x 41 x 90 cm
Installation
Metal, glass, pigment grounds